Psykoterapi – behandlingsformer

12

 

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en  form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori. Kognitiv beteendeterapi syftar till att lära sig hantera situationer som framkallar besvärande känslor och beteenden, genom inlärning av konstruktiva, fungerande tanke- och beteendemönster.

KBT är en integrativ och handlingsorienterad behandlingsmetod. Dialektisk beteendeterapi (DBT), Integrative Couples Behavioral Therapy (ICBT), Schemafokuserad KBT och Mindfulness.

Tonvikten inom KBT ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Terapin fokuserar på vilka faktorer som vidmakthåller problemen och strävar efter att ge patienten verktyg för att själv kunna hantera sina problem.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en evidensbaserad psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom. Behandlingen innebär ögonrörelser eller annan bilateral stimulering, i samband med att en viss känsla är närvarande. Du föreställer dig en minnesbild av en svår eller störande livshändelse samtidigt som du koncentrerar dig på dina tankar och känslor, alltmedan dina ögon och din blick följer rörelser från höger till vänster sida. EMDR kan tillämpas på många andra psykiska problem, så som fobier och annan ångestproblematik, metoden är lika användbar på såväl barn som vuxna.

EMDR, innebär att du utforskar dina egna föreställningar om det förflutna, nuet och framtiden under ett tillstånd av delad uppmärksamhet, det vill säga att du är i ditt inre både här och nu och där och då. Svåra livshändelser väcker oro och starka ångestkänslor och proceduren upprepas tills oron och ångestnivån sjunker.

EMDR behandlingen stimulerar din egen självläkande förmåga att bearbeta störande livserfarenheter och uppnå en mer adaptiv lösning som strävar mot mer positiva känslor och tankar.

 

HYPNOS

Klinisk hypnos innebär att terapeuten suggererar patienten så att hon upplever förändringar i kroppsförnimmelser, varseblivning, känslor eller beteenden utan att patienten medvetet låtit dem hända. Ändå är all hypnos självhypnos.  Genom att terapeuten erbjuder patienten en möjlighet till fokuserad uppmärksamhet och minskat stimuli flöde (en hypnotisk induktion) avseende externa intryck, uppstår ett förändrat medvetandetillstånd.

Hypnos är ett samlingsnamn för transtillstånd och ett antal metoder samt de fenomen som uppstår då de används. Trans som tillstånd innebär en ökad inre vakenhetsgrad, ett tillstånd av förhöjd förmåga att lyssna på vad kroppen och sinnet berättar i känslor, bilder och symboler.

Detta används med framgång för patienters läkning genom att ett ökat flöde av ordlös information kan bearbetas.

Klinisk hypnos innebär ett tillstånd som öppnar för andra möjligheter av lärande och förändring än vad som åstadkoms under det tillstånd som vi kallar vanlig vakenhet. Under hypnos tycks andra processer för bearbetning vara aktiva.

Kommentera